Het oefenen van de bekkenbodem in het dagelijkse leven

U heeft al een grote stap gemaakt wanneer u in lig of zit met behulp van bijvoorbeeld de myofeedback uw bekkenbodem goed kunt aan- en ontspannen. Maar uiteindelijk komt het erop aan dat u in het dagelijkse leven op de juiste momenten uw blaas en darm kunt afsluiten en openen en uw buikorganen goed kunt ondersteunen. Daarom kijken we naar die momenten die het belangrijk zijn om de buikorganen actief te ondersteunen of de blaas en / of de darm bewust af te sluiten.

Wanneer de buikdruk verhoogd wordt ontstaat er druk op de buikorganen. Wanneer deze druk niet zou worden opgevangen door de bekkenbodem zou er urine-, ontlastings- en / of verlies van windjes kunnen optreden. Veelvuldige verhoging van de buikdruk kan op den duur leiden tot verzakkingen.
Maar wanneer wordt de buikdruk nu verhoogd? In alle gevallen waarbij we kracht zetten wordt de buikdruk verhoogd. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan hoesten, niezen, bukken, tillen, duwen en verschillende vormen van huishoudelijk werk en sport.
Wanneer u in staat bent uw bekkenbodem willekeurig aan te spannen (dat betekent op het moment dat u dat wilt met de kracht die u wilt gedurende de tijd die u wilt), dienen de bekkenbodemoefeningen aangepast te worden aan uw dagelijkse activiteiten. Deze zullen per individu verschillen. Er wordt gekeken welke activiteiten u regelmatig uitvoert en welke buikdruk deze opleveren. Wanneer deze buikdruk verhogende momenten in kaart zijn gebracht, wordt gekeken hoe deze adequaat kunnen worden opgevangen door de bekkenbodem en de ademhaling goed in te zetten. Het komt erop neer dat u leert de buikdruk zoveel mogelijk te beperken (en toch de voor u belangrijke activiteiten uit kunt voeren) en de bekkenbodem zo adequaat mogelijk in t e zetten om de darm en de plasbuis af te kunnen sluiten en de buikorganen te kunnen ondersteunen.